Test http://www.chineseworldnet.com/node/135
環球財經 ChineseWorldNet.com

Camtek公告第二季度盈利

Camtek Ltd (NASDAQ:CAMT) [股價 | 圖表]

以色列自動光學檢測與流程强化系統生産商Camtek Ltd(NASDAQ:CAMT)周四發布財報顯示,公司第二季度實現淨利130萬美元,合每股收益4美分,經股票期權費用和幷購相關成本調整後的每股收益爲5美分,公司該期收入2730萬美元。Camtek預計十月當季的收入區間爲2750-2900萬美元。

標題日期
Camtek二季度盈利08/03/2015
Camtek首次接到Xact200訂單01/05/2012
Camtek 可能發售2500萬美元普通股05/13/2011
Camtek 獲選為Tem樣本準備解決方案供應商03/14/2011
Camtek 接獲400萬美元訂單03/03/2011
‹ 上一頁 下一頁 ›