Test http://www.chineseworldnet.com/node/135
環球財經 ChineseWorldNet.com

NICOR 盈餘超過預期

(本欄目內容由 Quote 123 提供)

Nicor Inc (NYSE:GAS) [股價 | 圖表]

(GAS: 報價, 圖表) 53.99 : 第2季每股盈餘0.42美元,較分析師預期的0.34美元高出0.08美元;營收年增率12.1%,為4.77億美元,分析師預期3.97億美元。公司重申2011年每股盈餘目標2.30-2.50美元,市場預期2.6美元。

標題日期
NICOR 盈餘遠低於預期11/01/2011
Nicor第二季度盈餘下滑08/03/2011
NICOR 盈餘超過預期08/03/2011
NICOR 營收低於預期05/04/2011
Nicor第四季度盈餘低於預期02/23/2011
下一頁 ›