Test http://www.chineseworldnet.com/node/135
環球財經 ChineseWorldNet.com

財務報告 Andatee China Marine Fuel Services Corp (NASDAQ:AMCF) 星源船舶燃料

季度財務數據 | 年度財務數據
中期截止日2014-092014-062014-032013-122013-09
未攤薄每股盈餘0.010.28-0.33-0.09-0.06
現金及現金等價物203,019788,2393,578,16122,638,82011,274,002
期初現金788,2393,578,16122,638,82011,274,0023,522,403
期末現金203,019788,2393,578,16122,638,82011,274,002
現金流10,984,7778,407,1223,566,4763,367,2077,287,506
普通股東權益56,595,03056,419,64553,775,30657,641,48358,023,019
攤薄每股盈餘0.010.28-0.33-0.09-0.06
每股股息00000
毛利潤N/AN/AN/AN/AN/A
長期債務00000
現金及現金等價物凈變化-22,435,801.00-21,850,581.00-19,060,659.0021,013,1159,648,297
經營盈餘4,137,0796,564,263298,7013,089,381996,498
優先股東權益N/AN/AN/AN/AN/A
短期債務24,051,74424,142,18925,657,67127,919,61230,068,933
總資產254,853,605257,717,302302,948,323293,267,016250,279,530
流動資產總計114,463,357118,371,567197,804,365203,552,208184,872,541
流動負債196,982,627200,326,340246,750,722233,026,043189,442,163
固定資產總計133,836,326131,320,30095,057,07778,798,51259,826,650
總負債254,853,605257,717,302302,948,323293,267,016250,279,530
股東權益+負債254,853,605257,717,302302,948,323293,267,016250,279,530
凈盈餘125,2822,912,428-3,422,024.00-724,764.00-542,859.00
營收146,303,487175,529,19441,956,64182,298,24861,564,873

中期截止日2013-062013-032012-122012-092012-06
未攤薄每股盈餘-0.010.030.44-0.310.02
現金及現金等價物3,522,403958,8432,323,99610,241,81317,085,006
期初現金256,7081,625,70510,241,81317,085,0062,140,569
期末現金3,522,403256,7081,625,70510,241,81317,085,006
現金流4,046,8194,005,7643,719,973-2,198,346.002,904,030
普通股東權益58,280,08557,319,52756,633,83352,009,80555,194,382
攤薄每股盈餘-0.010.030.44-0.310.02
每股股息00000
毛利潤N/AN/AN/AN/AN/A
長期債務00000
現金及現金等價物凈變化1,896,698-1,368,997.00-1,867,310.006,748,79813,591,991
經營盈餘1,102,9651,358,4986,508,069-1,689,570.001,081,496
優先股東權益N/AN/AN/AN/AN/A
短期債務21,709,16335,969,92518,727,68317,973,6404,747,061
總資產212,179,040128,984,393120,713,582155,316,037174,954,277
流動資產總計146,913,39563,964,33556,806,65892,994,833111,863,784
流動負債150,072,28267,874,62060,252,57899,427,967115,698,993
固定資產總計59,450,67658,562,57458,175,56457,722,17357,821,475
總負債212,179,040128,984,393120,713,582155,316,037174,954,277
股東權益+負債212,179,040128,984,393120,713,582155,316,037174,954,277
凈盈餘-79,414.00334,9724,251,527-2,983,148.00217,449
營收75,766,03753,631,65488,930,26131,524,04569,149,363

中期截止日2012-032011-122011-092011-062011-03
未攤薄每股盈餘0.02-0.110.230.140.23
現金及現金等價物2,140,5695,462,5596,308,5565,188,0008,032,989
期初現金3,493,0156,308,5565,188,0008,032,98910,813,103
期末現金2,140,5693,493,0156,308,5565,188,0008,032,989
現金流3,805,4585,779,2118,850,7319,183,14910,479,421
普通股東權益55,010,21354,542,40255,456,44052,460,34550,290,208
攤薄每股盈餘0.02-0.110.230.140.23
每股股息00000
毛利潤N/AN/AN/AN/AN/A
長期債務00000
現金及現金等價物凈變化-1,352,446.00-7,320,088.00-4,504,547.00-5,625,103.00-2,780,114.00
經營盈餘1,384,147-474,699.003,481,5602,591,2673,571,321
優先股東權益N/AN/AN/AN/AN/A
短期債務8,348,2225,813,3144,226,3445,414,6685,334,522
總資產153,871,832148,539,13190,820,28695,069,85895,638,616
流動資產總計90,980,61685,540,15333,623,28235,874,95134,897,022
流動負債94,800,71789,935,82733,172,25140,300,98343,008,715
固定資產總計57,125,13356,741,86344,898,20144,353,65339,789,975
總負債153,871,832148,539,13190,820,28695,069,85895,638,616
股東權益+負債153,871,832148,539,13190,820,28695,069,85895,638,616
凈盈餘157,868-1,082,111.002,273,6351,363,6782,293,630
營收39,210,14447,698,23565,751,88263,142,63944,257,560

中期截止日2010-122010-092010-062010-032009-12
未攤薄每股盈餘0.230.270.280.160.29
現金及現金等價物10,813,10317,226,31213,426,81321,243,2591,539,009
期初現金17,226,31213,426,81321,243,2591,539,0094,760,199
期末現金10,813,10317,226,31213,426,81321,243,2591,539,009
現金流9,560,9449,674,6856,780,7553,993,7327,129,944
普通股東權益47,588,48745,218,16041,768,57238,972,26417,572,253
攤薄每股盈餘0.230.270.280.160.29
每股股息00000
毛利潤N/AN/AN/AN/AN/A
長期債務00000
現金及現金等價物凈變化9,274,09415,687,30311,887,80419,704,250-3,384,904.00
經營盈餘3,670,9103,839,6703,859,0382,218,5492,799,915
優先股東權益N/AN/AN/AN/AN/A
短期債務4,536,5864,478,136N/AN/A10,238,109
總資產106,300,69192,369,04061,357,61965,196,58741,625,380
流動資產總計49,216,75451,038,47045,026,34550,192,77726,742,035
流動負債56,387,83144,626,97917,658,75124,812,32022,782,116
固定資產總計37,683,85627,726,07813,853,52812,506,28412,243,645
總負債106,300,69192,369,04061,357,61965,196,58741,625,380
股東權益+負債106,300,69192,369,04061,357,61965,196,58741,625,380
凈盈餘2,211,6322,640,2052,656,9891,390,1851,705,350
營收59,809,37357,530,23444,053,48129,781,09038,975,129

中期截止日2009-092009-062009-032008-12
未攤薄每股盈餘00N/A-0.20
現金及現金等價物4,760,1994,868,343N/A4,923,913
期初現金4,868,3435,435,1394,923,9132,071,770
期末現金4,760,1994,868,3435,435,1394,923,913
現金流N/AN/AN/A1,577,284
普通股東權益15,866,13714,327,369N/A11,121,404
攤薄每股盈餘00N/A-0.20
每股股息00N/A0
毛利潤N/AN/AN/AN/A
長期債務00N/A0
現金及現金等價物凈變化-163,714.00-55,570.00N/A4,629,899
經營盈餘00N/A-1,345,306.00
優先股東權益N/AN/AN/AN/A
短期債務10,237,5108,765,778N/A2,917,919
總資產36,205,22731,998,603N/A34,290,778
流動資產總計22,661,82720,450,871N/A19,297,583
流動負債19,103,36416,519,364N/A22,131,507
固定資產總計9,716,1257,707,338N/A2,894,857
總負債36,205,22731,998,603N/A34,290,778
股東權益+負債36,205,22731,998,603N/A34,290,778
凈盈餘1,521,6631,739,9071,450,117-836,838.00
營收32,222,18127,843,39425,236,91814,290,839