Test http://www.chineseworldnet.com/node/135
環球財經 ChineseWorldNet.com

財務報告 Arehada Mining Ltd (TSXV:AHD.H) 阿爾哈達礦冶

季度財務數據 | 年度財務數據
中期截止日2011-092011-062011-032010-122010-09
未攤薄每股盈餘0000.22-0.01
現金及現金等價物41,80960,03640,6444,40811,178
期初現金4,4084,4084,408178,912178,912
期末現金41,80960,03640,6444,408113,713
現金流38,110,47536,680,76436,824,00037,069,084-1,337,113.00
普通股東權益70,121,45864,319,39564,323,10965,644,93129,197,809
攤薄每股盈餘0000.22-0.01
每股股息00000
毛利潤00000
長期債務00000
現金及現金等價物凈變化37,40155,62836,236-174,504.00-65,199.00
經營盈餘-128,245.00-308,951.00-275,297.00348,044-73,400.00
優先股東權益00000
短期債務00000
總資產119,758,168109,776,191109,205,419110,922,85450,994,476
流動資產總計119,758,168109,776,191109,205,419110,922,8548,503,633
流動負債49,636,71045,456,79644,882,31045,277,92317,179,667
固定資產總計00000
總負債49,636,71045,456,79644,882,31045,277,92321,796,667
股東權益+負債119,758,168109,776,191109,205,419110,922,85450,994,476
凈盈餘-128,245.00-308,951.00-275,297.0038,822,968-1,557,956.00
營收00000

中期截止日2010-062010-032009-122009-092009-06
未攤薄每股盈餘0000.01-0.01
現金及現金等價物15,5701,910178,912419,305175,000
期初現金178,912178,912184,987184,987185,000
期末現金88,18070,990178,912419,305175,000
現金流2,606,5822,051,2971,171,639-1,080,520.00-4,295,419.00
普通股東權益31,272,94930,027,72430,963,94133,608,74935,110,000
攤薄每股盈餘0000.01-0.01
每股股息00000
毛利潤003,976,1334,386,897671,000
長期債務009,198,0009,420,00010,212,000
現金及現金等價物凈變化-90,732.00-107,922.00-6,075.00234,318-10,000.00
經營盈餘-181,686.00-92,960.00274,6661,387,819-1,384,000.00
優先股東權益00000
短期債務003,832,5003,925,00012,765,000
總資產55,528,85153,128,17053,745,93458,974,48564,925,000
流動資產總計12,351,91412,036,95811,653,20813,589,33018,174,000
流動負債14,871,90214,172,44613,583,99315,945,73619,603,000
固定資產總計0048,700,82052,311,97053,340,000
總負債24,255,90223,100,44622,781,99325,365,73629,815,000
股東權益+負債55,528,85153,128,17053,745,93458,974,48564,925,000
凈盈餘-165,715.00-30,213.00274,6661,387,819-1,384,000.00
營收005,529,6276,031,0491,816,000

中期截止日2009-032008-122008-092008-062008-03
未攤薄每股盈餘-0.01-0.02-0.010.010.01
現金及現金等價物123,000184,9871,895,363N/AN/A
期初現金185,000648,603648,603648,603648,603
期末現金123,000184,9871,895,3631,059,0811,180,953
現金流-5,021,415.001,296,0042,719,4304,668,2724,156,360
普通股東權益39,625,00040,249,31537,633,38137,460,22735,581,921
攤薄每股盈餘-0.01-0.01-0.010.010.01
每股股息00000
毛利潤0-682,598.001,398,3381,129,9392,191,948
長期債務11,064,00010,770,00013,158,00012,671,00012,461,000
現金及現金等價物凈變化-62,000.00-463,616.001,246,760410,478532,350
經營盈餘0-8,005,537.001,149,856N/AN/A
優先股東權益00000
短期債務13,830,00013,462,5007,883,6905,514,4053,503,481
總資產71,167,00070,421,39166,665,39264,005,73158,824,612
流動資產總計19,726,00019,391,35224,519,595N/AN/A
流動負債20,478,00019,402,07615,874,012N/AN/A
固定資產總計57,618,00056,031,39042,313,896N/AN/A
總負債31,542,00030,172,07629,032,01226,545,50423,242,691
股東權益+負債71,167,00070,421,39166,665,39364,005,73158,824,612
凈盈餘-1,921,000.00-2,670,343.00-1,363,432.00933,3601,958,518
營收03,707,3257,565,106N/AN/A

中期截止日2007-122007-092007-062007-032006-12
未攤薄每股盈餘0.010.0100.02-0.02
現金及現金等價物N/AN/AN/AN/AN/A
期初現金3,320,5203,320,5203,320,5203,320,52093,750
期末現金648,6032,341,147372,5732,541,248156,508
現金流4,553,5343,856,1302,718,0922,029,033-326,659.00
普通股東權益30,764,02829,595,48326,446,65926,422,8881,653,023
攤薄每股盈餘0.010.0100.02-0.02
每股股息00000
毛利潤1,033,8201,315,187759,6372,771,400-40,692.00
長期債務11,500,50013,933,50014,700,00017,365,0000
現金及現金等價物凈變化-2,671,917.00-979,373.00-2,947,947.00-779,272.0062,758
經營盈餘N/AN/AN/AN/AN/A
優先股東權益00000
短期債務3,577,7291,327,0001,400,00000
總資產51,896,14648,833,63246,443,93950,212,1884,223,431
流動資產總計N/AN/AN/AN/AN/A
流動負債N/AN/AN/AN/AN/A
固定資產總計N/AN/AN/AN/AN/A
總負債21,132,11819,238,14919,997,28023,789,3002,570,408
股東權益+負債51,896,14648,833,63246,443,93950,212,1884,223,431
凈盈餘656,7121,119,682421,4482,355,692-40,692.00
營收N/AN/AN/AN/AN/A

中期截止日2006-092006-062006-03
未攤薄每股盈餘0-0.030
現金及現金等價物N/AN/AN/A
期初現金300,000500,0000
期末現金1,676,7361,717,790150,000
現金流N/AN/AN/A
普通股東權益1,693,7151,712,071500,000
攤薄每股盈餘0-0.030
每股股息000
毛利潤-18,356.00-267,611.000
長期債務000
現金及現金等價物凈變化1,376,7361,217,790150,000
經營盈餘N/AN/AN/A
優先股東權益000
短期債務000
總資產1,702,7271,721,449514,500
流動資產總計N/AN/AN/A
流動負債N/AN/AN/A
固定資產總計N/AN/AN/A
總負債9,0129,37814,500
股東權益+負債1,702,7271,721,449514,500
凈盈餘-18,356.00-267,611.000
營收N/AN/AN/A